«Απαθανατίζω» ΄ή «Αποθανατίζω»;

«Απαθανατίζω» ή «Αποθανατίζω»; Ποιο είναι το σωστό; Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη): απαθανατίζω: ρ μετβ {απαθανάτι-σα, -στηκα (λόγ -σθηκα) -σμένος} κάνω να διατηρηθεί (κάτι) στη μνήμη, συνήθ. με τη φωτογραφία, με εικαστικά έργα τέχνης κλπ.· ο φωτογράφος απαθανάτισε τη συνάντηση των δύο ηγετών || ο ζωγράφος απαθανάτισε την ομορφιά της. — απαθανάτιση (η) … Συνεχίστε να διαβάζετε «Απαθανατίζω» ΄ή «Αποθανατίζω»;.

«Δίνω το παρών» ΄ή «Δίνω το παρόν»;

«Δίνω το παρών» ή «Δίνω το παρόν»; Ποιο είναι το σωστό; παρών, -ούσα, -όν:  1. αυτός που παρευρίσκεται (κάπου), που υπάρχει: ενώ ήταν ~ όταν φώναξα το όνομά του. εκείνος δεν απάντησε || ο απουσιολόγος είπε πως όλοι οι μαθητές ήταν παρόντες ΑΝΤ. απών φρ. (α) πανταχού παρών (ως ιδιότητα) αυτός που βρίσκεται παντού: «ο … Συνεχίστε να διαβάζετε «Δίνω το παρών» ΄ή «Δίνω το παρόν»;.

«Έχω πείρα» ΄ή «Έχω εμπειρία»;

«Έχω πείρα» ή «Έχω εμπειρία»; Ποιο είναι το σωστό; Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη): πείρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η γνώση που αποκτάται όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη κατά την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που κατέχει (κάποιος) ή με την εξάσκηση: έχω ~ σ' αυτά τα πράγματα || έχει ~ στην προετοιμασία υποψηφίων … Συνεχίστε να διαβάζετε «Έχω πείρα» ΄ή «Έχω εμπειρία»;.

«Υπέρ του δέοντος» ΄ή «Υπέρ το δέον»;

«Υπέρ του δέοντος» ή «Υπέρ το δέον»; Ποιο είναι το σωστό; Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη): δέων, -ουσα, -ον {δέ-οντος (θηλ. -ας κ. λογιότ. -ούσης), -οντα | -οντες (ουδ. -οντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που ταιριάζει, αρμόζει, είναι αναγκαίος στην περίσταση ή επιβάλλεται από αυτή: αντιμετωπίζω ένα θέμα με τη δέουσα … Συνεχίστε να διαβάζετε «Υπέρ του δέοντος» ΄ή «Υπέρ το δέον»;.